Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP2c

Release dato: 2012-09-14


NB: Din Windows 7 må ha SP1 oppdatering eller nyere installert for at alle funksjonene i Novapoint skal virke.

Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.30FP2c 64 bit

Ved start av søk etter formål kunne man få en feilmelding. Dette er rettet

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.30FP2c 64 bit

Feil retting...

  • Mindre feilretting for Finland og Sverige.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.30FP2c 64 bit

Avstandstegning

  • Forbedret ytelse - spesielt ved første gangs beregning av et tunnelintervall

Oppdateringer i Novapoint VA

Versjon 18.30FP2c 64 bit

3D presentasjon

  • Rettet: 3Dsolid av ledninger ble i enkelte tilfeller tegnet ut feil ift referansepunktet. Eksempelvis ble noen gravitasjonsledninger plassert ut fra topp utvendig referanselinje, og ikke ift innvendig bunn.

Rapporter

  • Rettet: Traserapporten oppga feil løpemeter.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

  • Feilretting: Wipeout - ble ikke tegnet som et gjennomsiktig objekt (#1631)
  • Feilretting: TSEXPLODE - opprettet flere polylinjer for monteringsrammen (#1633)Personlige verktøy
Andre språk