Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP3

Release dato: 05-12-2012


NB: Din Windows 7 må ha SP1 oppdatering eller nyere installert for at alle funksjonene i Novapoint skal virke.

Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering |Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Versjon 18.30FP3 64 bit

Skap kantlinje fra SOLID

 • En feil ved bruk av denne funskjonen med AC 2013 er rettet

Terreng informasjon - Snitt fra 3D tegnin

 • Snitt gjennom en 3D flate i ett tunnelprosjekt gikk ikke, dette er fikset.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.30FP3 64 bit
 • Beskrivelse felt manglet i på 1560. Dette er lagt til
 • Areaplanid ble ikke eksportert ut til sosi i på KpRegulertHøyde. Dette er fikset
 • Laget ny tittelblokk med attributter

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP3 64 bit

Ny funksjon: 3D Objekt langs Linje…

 • Veg - 3D Presentasjon - 3D Objekt langs Linje…

Brukes til å spre en 3D block langs en flatekant, en linje fra fil, DTM eller tegning. Brukeren har full kontroll over plasseringen av objektene ved hjelp av en tabell.
Detaljert beskrivelse: Draw 3D Object along an alignment…
800

800

Vegmodell - Rapporter - Ny mengderapport for Flåsprengning


Eksempel.
Flå-sprengning m2 = D x intervall
Teoretisk fjell m3 = (A + B) x intervall
Fjell inkl. flåsprengning m3 = (A + B + C) x intervall
700

800

Rutenett

 • Rutenettsberegning bruker nå dobbel presisjon (mot singel presisjon tidligere). Dette gir en mer nøyaktig beregning av rutenettet, særlig med store koordinator. Omberegning av ett gammelt prosjekt med store koordinater kan gi et annet resultat enn tidligere.


500

Avansert planumsbeskrivelse

 • Når en brukerstyrt planum går utenfor vegmodellen, blir nå modellen automatisk lukket med en ny flate (8.9) som går fra topp fylling til avsluttningspunktet for planum.


800

Rehabilitering (i vegmodellen)

 • Det er lagt på en ny rad med avkryssningsbokser som kan overstyre beregningen hvis man manuelt ønsker å ha med, i tillegg til Slitelag, ett eller to Bindelag og ett eller to Bærelag.


800

Linjekonstruksjon

 • Tekst for valg av Eksterne vegflater er rettet, gjelder bare 18.30.


800

Tegn Vegmodel

 • Nå er det også mulig å tegne senterlinje sammtidig som flatekanter tegnes ut.


800

Krasj ved valg av Dobbel skråningsmarkør er rettet
800

Oppdateringer i Novapoint Støy

Sjekk profil

Funksjonen Sjekk profil kræsjet hvis man først hadde kjørt beregning.

Linjer fikk feil ved AUDIT

Linjer som fikk satt farge av støymodulen, hadde forskjellig farge på selve objektet enn på hver enkelt VERTEX. Dette kunne gi seg utslag i at man ikke fikk satt riktig farge, f.eks. ved definering av veger, og at man fikk feil under AUDIT.

Rammen rundt tekst ved beregningspunkt forsvant ut i det store intet

Når man hadde ramme på tekst ved beregningspunkt, kunne de forsvinne ut i det store intet. Skjedde kun på under Novapoint 18.20FP2, ikke 18.30FP2.

Kræsj ved import av resultat fra ekstern beregning

Hvis man først hadde kjørt direkte beregning og så i samme sesjon prøvde å importere resultatene fra en ekstern beregning, fikk man kræsj.

Feil terrenghøyde i enkeltpunkt under visning av bygning

Under visning/endring av en bygning etter å ha trykket “Hent” for å beregne høyder på bygningspunktene i terrengmodellen, kunne høyde på det siste punktet bli feil. Dette skjedde dersom linja i AutoCAD hadde samme punkt som start- og slutt-punkt. Feilen hadde ingen påvirkning på annet enn visningen i dialogboksen.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.30FP3 64 bit
 • Systemet krasj ved uttegning av tverrsnittstegninger i noen situasjoner. Dette er nå rettet.
 • 3D-uttegning - Surface: Nå kommer flatene uten gripspunkter som gjør tegningen mye lettere
 • 3D-uttegning: Det hendte at systemet krasjet når man endret lagnavn. Det er nå rettet
 • 3D-uttegning krasjet for noen tilfeller. Dette er nå rettet.
 • 3D-uttegning: Når det er store geometriskift i innerprofilen, men samtidig kontinuerlig sprengningsprofil definert som offset til innerprofilen, var det ikke alltid at sprengningsprofilen fulgte geometriendringene. Dette er nå rettet.
 • Nå er det støtte for rette vegger for sprengningsprofilen både på høyre og venstre side - også for individuelt roterte vegger.
 • I gitte situasjoner hvor brukeren skifter fra individuelt roterte vegger til rotert samlett tunnelprofil, lå det igjen noe data fra individuelt roterte vegger som medførte gal tunnelgeometri. Dette er nå rettet.
 • Negative alpha-vinkler for innerprofildefinisjonen medførte gal tunnelgeometri. Dette er nå rettet.
 • Det var tidligere ikke mulig å definere tunnel modellen for negative profilnummer. Dette er nå rettet.
 • Når tunneldefinisjonen var helt sammenfallende med vegflatenes avslutning i lengderetning (samme profilnummer), hente det at unøyaktigheter i vegmodellen førte til at systemet ikke fant de nødvendige flatekantene. Dette er nå rettet.
 • Elevasjonspilen for SOK for jernbanemodeller vises nå i tunneldesigndialogen.
 • Geologi- og bergsikringsregistrering: I spesielle tilfeller vistes ikke de langsgående linjene for vederlag og tunnelsenter. Dette er nå rettet.
 • Geologi- og bergsikringsregistrering: Foliasjon og diskontinuitet syntes ikke når vegen ikke lot seg beregne. Dette er nå rettet.
 • Geologi- og bergsikringsregistrering: Ved innlegging av registreringsintervaller (Q-verdi, vann og frost osv)viser systemet i noen situasjoner som vi ikke klarer å gjenskape hos Voanova Systems, en feilaktig feilmelding som sier at intervallet er utenfor teoretisk sprengningsprofil. Vi har nå utvidet feilmeldingsdialogen med debuginfo slik at vi kan finne ut av problemet. Egen e-post sendes til brukerne som forklarer hvordan dette virker og hvordan de kan gi tilbakemelding.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Version 18.30FP3 64 bit

3D Presentasjon

 • Endret: Ved forrige oppdatering ble kontinuerlig 3D-ledninger innført. Denne funksjonaliteten viser seg å gi noe avvik (vridning ift referanselinen) der ledning ligger med mye fall, i kombinasjon med stor avvinkling i horisontalplanet. Metoden fra tidligere versjoner er tilbakestilt slik at ledninger nå vises som separate ledningselementer.

Eksport

 • Oppdatert: SOSI eksport til Gemini utvidet med flere innstillinger for punkt og ledning (Status, Geometrisk kvalitet (XYZ), Skjøtemetode)

Rapporter

 • Oppdatert: Rapport HB139 filtrerer nå bort koblingstype BEND mellom start- og sluttpunkt på ledning

Ny funksjon: 3D Objekt langs linje…

 • VA - 3D Presentasjon - 3D Objekt langs linje…


Detaljert beskrivelse: Draw 3D Object along an alignment…

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: 530.01 - SS størrelse manglet (#1661)
 • Feilretting: 530.11 - størrelsen på skiltet var ikke riktig (#1662)
 • Feilretting: 701 - begrenses til maksimum 2 rader på hvert skilt (#1673)
 • Feilretting: 711 - begrenses til maksimum 2 rader på hvert skilt (#1674)
 • Feilretting: 713 - begrenses til maksimum 2 rader på hvert skilt (#1675)
 • Feilretting: 731 - mulig med gul bakgrunnsfarge på farget felt (#1664)


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

 • Feilretting: Gangfelt - deler av geometrien forsvant neste gang tegningen åpnes (#1716)
 • Feilretting: Gangfelt - gruppe data ble slettet etter å ha kjørt funksjonen “Tegn omriss” (#1717)

Norsk versjon

 • Feilretting: Symboler - geometri for VM1036.1 oppdatert til en polylinje (#1706)


Oppdateringer i Novapoint Armering

Versjon 18.30FP3 64 bit
 • Bøyelisten: Bilder med krok blir slettet og/eller oppdatert ved endring av jernene.
 • Bøyelisten: Jern med kode 0 og krok blir vist med figur og ikke med tall som angir krok.
 • En feil i leaderen er rettet.
Personlige verktøy
Andre språk