Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4f

Release dato: 07-05-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.30.FP4f 64 bit

Presentasjon - Uttegning av prosjekterte kryssende ledninger

  • Rettet: Funksjonen “VA > Tegning > Projekterte kryssende ledninger i lengdeprofil..” Dialogen for å velge trase var blank selv om VA-modellen inneholdt traseer.

Personlige verktøy
Andre språk