Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4g

Release dato: 02-07-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP4g 64 bit
 • Linjekonstruksjon
  • Forbedret innlesing av TIT og NYLP. • Vegmodell – Verktøy – Vegstandard
  • Inkluderer nå full støtte for ny HB 017 – Norway 2013. Norway 2008 er fortsatt default.
 • Vegmodell – Verktøy – Siktanalyse…
  • Lagt inn støtte for ny HB 017 (Norway 2013).
 • Vegmodell – Data – Sideområde - Bakkeplanering…
  • Det er ryddet i brukergrensesnitt. Justeringer i tabellen øverst gjenspeiles i den nederste tabellen. Dialogen kontrollere og at man ikke har overlapp. 0 verdi kan nå slettes.
 • Vegmodell – Verktøy – Normalprofil
  • Terrassering er nå mulig også for Fjell.
 • Vegmodell – Bygg – Innstillinger… (Bygg trådmodell)
  • Nå mulig å slette en Groupe kobling ved bruk av Tilbakefør.
 • Veg – Tegn Lengdeprofil – Tegn Lengdeprofil fra Vegmodellen…
  • Overbygningstykkelse - Uttegning av lengdeprofil leser nå alle overbygningstykkelser fra tabellen også for fjell.Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.30.FP4g 64 bit

Konstruksjon

 • Forbedret søk på objekt med høyreklikkmeny

3D Presentasjon

 • Utvidet: I funksjonen “VA > 3D presentasjon > Tegn VA-modell som 3D-linjer” er det lagt inn tilsvarende oppstartsdialog som for 3D SOLIDs for enklere beskrivelse av lagnavn (ref til krav til lagnavn i HB138)
 • Utvidet: 3D-linjer får nå tillagt “objektnummer” (tilsvarende som for 3D SOLIDs) hvis objektkatalog i CSV-format finnes i ..\WsConfig mappen

Import-Eksport

 • Forbedret import av Norconsult Informasjonssystemer (NOIS) SOSI-format. Ledningsinformasjon ble ikke riktig presentert i tidligere versjoner.
 • Forbedret eksport til Gemini SOSI-format med nye/utvidede egenskapsinntillinger
 • Rettet feil ved eksport av KOF, som ikke ga noe resultat når det kun var koblinger og ikke ledninger i en trase

Oppdateringer i Novapoint VA Produktbibliotek

Novapoint 18.20/18.30 inneholder en omfattende oppgradering av produktbiblioteket. I tillegg til flere nye leverandører har vi også gjort en rekke endringer og lagt til ny funksjonalitet.

 • Stor utvidelse av informasjonen som er knyttet til produktene.
 • Mulig å bytte ut produkter i modellen med andre produkter i biblioteket ved å bruke funksjonen «erstatt».
 • Tilgang til en rekke forskjellige stykklister ved bruk av funksjonen «Pos.nr. og tabell». Mulig å velge én eller flere stykklister fra listen.
 • Egen funksjon for å oppdatere produktinformasjon i gamle tegninger. Funksjonen leter gjennom tegningen og oppdaterer alt innhold iht. siste versjon av produktbiblioteket.
 • Eget egenskapsvindu for produktene lar deg peke på et produkt i tegningen og få tilgang til all informasjon som er knyttet til produktet.
 • Brukergrensesnittet er ryddet opp ved at det er fjernet en kolonne fra egenskapsvinduet i biblioteket.

Se mer om hva som er nytt her: http://www.youtube.com/watch?v=6LYn8asHMrA&feature=youtu.be


NB! Tegninger/modeller som er laget i tidligere versjoner av produktbiblioteket er ikke lenger kompatible med den nye versjonen da produktinformasjonen i disse tegningen ikke er oppdatert. For å oppdatere gamle tegninger må funksjonen «Oppdater produktinformasjon i aktiv tegning» kjøres. Når dette er gjort kan innholdet i disse tegningene mengdes ut med oppdatert informasjon på de nye stykklistene.


Nye leverandører:

 • Kongsberg Esco AS: Vi har lagt inn hele Kongsberg Esco sin Aquosus-serie. I denne forbindelse har vi også laget en egen stykkliste som kan brukes ved bestilling av deler til Aquosus fra Esco. I tillegg har vi tatt inn hele WAGA-serien som føres av Esco samt brannventiler. Mange flere produkter fra Kongsberg Esco vil dukke opp utover høsten.

 • Honeywell: Vi har tatt inn en rekke produkter; trykkreduksjonsventiler, slamsamlere, filtere, tilbakeslagsventiler og pilotstyrte ventiler.

 • Sigum AS: Vi har tatt inn dreiespjeldventiler, skyvespjeldventiler og ringstempelventiler fra Erhard.

Nye produkter fra eksisterende leverandører:

 • AVK: Vi har tatt inn hele Supa Maxi-serien, skjøtekoblinger, reduksjonskoblinger, flensemuffer, sluttmuffer og kobling med PE-ende. I tillegg har vi lagt inn en rekke lufteventiler. Andre nye produkter inkluderer bl.a. stengeventiler for spillvann, stengbar brannventil, brannhydrant, spindelforlengere, gatedeksel m.m.

 • Basal: Vi har lagt inn dykkere, sandfangskummer og mellomdekker med mannhull.

 • Pipelife: Vi har lagt inn Pragma overvannsrør og deler, DV drensrør, stigerør, samt PP- og PVC kabelrør og deler.

 • Østraadt Rør: Vi har komplettert utvalget i kumdimensjoner samt lagt inn bend for muffe- og falsrør.


Bugfixes: I forrige versjon var det ved innsetting fra biblioteket kun mulig å rotere blokkene rundt det opprinnelige innsettingspunktet i blokka, selv om bruker endret innsettingspunkt. Dette er nå rettet og blokka vil roteres rundt det innsettingspunkt som velges.

Kjente feil og mangler: Ved bruk av funksjonen «Oppdater produktinformasjon i aktiv tegning» vil blokker som er satt ut rotert iht. egendefinert UCS bli orientert iht. «world UCS». Disse må da roteres tilbake i riktig posisjon manuelt. Blokker som er rotert på vanlig måte iht. «world UCS» vil ikke miste sin rotasjon. Blokker som har endret navn vil ikke bli oppdatert.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Versjon 18.30fp4g 64 bit
 • Feilrettet kræsj i Landskap > Konstruere linjer og arealer > Snuplass
 • Lagt til nye sporingssjablonger fra HB017 i Landskap > Konstrukere linjer og arealer > Sporingskurver

Nye sjablonger er Høyre sving personbil, lastebil, buss og vogntog i hht HB017 2008:

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Version 18.30.FP4g 64 bit

NB: For jernbaneprosjekter referer nå alle høyder i tverrsnittdefinisjonen til SOK og ikke til høyden for referanselinja.

 • Det er nå mulig å kjøre NP Tunnel uten terrengmodellen. Dette er lagt inn som en opsjon i prosjektoppsettdialogen for tunnel.
 • Lagring av bergsikring og geologi blir nå alltid lagret til fil når brukeren trykker “Lagre”. Tidligere ble dataene kun lagret til minnemodellen dersom skjermbildet du stod i ble åpnet fra et annet skjermbilde som hadde “Avbryt” mulighet.
 • Det er nå laget et forbedret feilmeldingsystem ved tegning i 3D, volumberegning og eksport av landmålingsdata. Problemene blir nå listet opp i en feilmeldingsdialog før funksjonen avbryter. Flere feil blir oppdaget av programmet.
 • Når brukeren trykket “OK” i geologi- og bergsikringsdialogen, lukket dialogen seg før dataene ble lagret. Dette førte til at noen brukere avsluttet programmet mens datane ble lagret og fikk dermed ødelagt datafila. Dette er nå rettet slik at dialogen ikke lukkes før dataene er lagret.
 • Det er laget forbedrede grafiske tilbakemeldinger i Tunnel Design dialogen for nisjer som skjærer over eller under hovedgeometrien. De vises nå med lange røde linjer og en liten forklarende tekst.
 • I noen situasjoner feilet 3D-uttegningen slik at ikke hele sprengningsprofilet ble tegnet ut eller funksjonen krasjet. Dette er nå rettet.
 • Tverrforbindelser som gikk bratt oppover ble vist som en topp på lengdeprofilet. Dette er nå rettet.
 • Tverrsnittstegningsfunksjonen krasjet når ikke noe tunnelprosjekt var spesifisert. Dette er nå rettet.
 • Når brukeren skiftet config fil i 3D uttegningsdialogen, ble dialogen ikke tegnet opp på nytt slik at store deler av dialogen ble hvit. Dette er nå rettet.
 • For noen prosjekter ble ikke innerprofilen tegnet ut i tverrsnittsutegningsdialogen. Dette er nå rettet.
 • Plantegningsfunksjonen for geologi- og bergsikring gav en feilmelding som ikke var riktig, men som ikke var stoppende. Dette er nå rettet.
 • To tunneler etter hverandre på den samme veien ble i noen situasjoner tegnet som en sammenhengende tunnel med 3DFace opsjonen på. Dette er nå rettet.
 • Det er nå lagt inn forbedret håndtering av situasjoner hvor brukeren avkorter vegmodellen slik at tunnelen stikker utenfor vegmodellen.
 • Verdien for vegghøyden i innerprofil-dialogen viste i noen tilfeller gal verdi for rette vegger når dialogen ble åpnet for andre gang. Dette er nå rettet.
 • Geologiregistreringsdialogen: Programmet husker nå fra kjøring til kjøring hva du valgte som standardvalg for å angi strøk; Enten relativt til nord eller tunnelens driveretning.
 • I dialogen for å angi tverrsnittsgeometri for tverrslag fikk brukeren melding om å lagre endringene når det bare var gjort en eksport av data. Dette er nå rettet.
 • Det er lagt inn forbedrede tilbakemeldinger til brukeren for håndtering av situasjoner der skannerdatafilen har skiftet navn.
 • Ved gitte verdier og kombinasjoner av tastetrykk i tabellen for innerprofilgeometri i dialogen for tverrslagsgeometri, krasjet dialogen. Dette er nå rettet.
 • Ved definsjon av tverrsnittsgeometri for tverrslag ble det rar geometri når buene hadde en åpningsvinkel på over 180 grader. Dette er nå rettet.
 • Geometrien ble ikke alltid riktig representert når en nisje ble definert innenfor et tverrslag. Dette er nå rettet.
 • Kolonnene for profilnummer og betavinkel i dialogen for definisjon av tverrslagsforekomstene kan nå sorteres.
 • Teksten for offset ble borte i dialogen for definisjon av tverrslagsgeometri når brukeren trykket “Save as New”. Dette er nå rettet.
 • Programmet hang dersom brukeren definerte et tverrslag med lavere profilnummer enn geometrien for hovedtunnelen. Dette er nå rettet.
 • Ikonene for tverrslag og nisjer, tekstene i konstruksjonstreet i tunnel design dialogen samt dialogene for nisjer er strammet opp.
 • Tverrslagsdialogen krasjet hvis du har definert en nisje på motsatt side av tverrslaget. Dette er nå rettet.
 • I dialogen for bergsikringsregistrering ble ikke stjernene som markerte feil på fanen borte når feilen var rettet. Det blir de nå.
 • Noen ganger ble dråpesymbolene tegnet ut rart i geologi registreringsdialogen. Dette er nå rettet.
 • Skinnene i tverrsnittsdialogen ble noen ganger vist med stiplede linjer. Dette er nå rettet.
 • Det er lagt inn en knapp for å krympe “Tegn 3D dialogen” i høyde slik at hele dialogen også vises ved lave skjermoppløsninger.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Forbedring: 560.21 - regel for utforming oppdatert (#1707)
 • Forbedring: 560.23 - regel for utforming oppdatert (#1708)
 • Forbedring: 560.25 - regel for utforming oppdatert (#1709)
 • Forbedring: 560.27 - regel for utforming oppdatert (#1710)
 • Forbedring: 709.11 - skiltet er nå tilgjengelig (#2003)
 • Forbedring: 802 - bakgrunnsfarge “fluorescerende” er tilgjengelig (#2005)
 • Forbedring: 804 - bakgrunnsfarge “fluorescerende” er tilgjengelig (#2006)
 • Forbedring: Underskilt - alternativ utførelse med avrundet hjørne tilgjengelig (#1935)
 • Forbedring: 1090 - skiltet er nå tilgjengelig (#1973)
 • Feilretting: TSEXPLODE - virket ikke på skilt 703.1 (#1912)
 • Feilretting: Wipeout - noe geometri forsvant på markeringsskilt (#1926)
 • Feilretting: 723.11-16 - størrelse oppdatert i hht. faste standardstørrelser (#1957)
 • Feilretting: 817.x - størrelse LS og SS manglet (#1940)
 • Feilretting: 822.x - størrelse LS manglet (#1941)
 • Feilretting: 829.3 - utforming er nå i hht. håndbok (#1924)


Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 6.6.0 (Utgitt Juni 2013)

Nye funksjoner:

 • Novapoint 19 DCM import, oppdatert versjon

Bug fikser:

 • Problemer med teksturering
 • Konfigurasjon med 15000 linjer krasjer AutoCAD
 • Navigering med kjøremodus fungerer dårlig
 • Polylinje segmenterings-avstand bør ikke fjerne eventuelle eksisterende punkter
 • Tilfeldige krasjer når flere brukere redigerer ståsteder samtidig
 • Aktiver skygge får vegoppmerkingen til å forsvinne
 • Når du redigerer og lagrer materialer, vil ikke .vm-filen åpnes etter det
 • F1 åpner ikke opp hjelp, dersom man åpner fremviseren uten en lastet modell
 • Virtual Map skalerer rør ved lagring av VM fil fra fremviseren
 • Civil 3D grensesnittet er fikset

Kjente problemer:

 • Ingen kjente kritiske problemer

Personlige verktøy
Andre språk