Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4i

Release dato: 07-04-2014


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Version 18.30FP4i 64 bit
 • Lisensiering
 • Denne versjonen støtter lisensiering på IPv6-adresser og IPv4-adresser.
 • Det benyttes FLEXlm 11.12.
 • Det anbefales at man oppdaterer til ny lisensserver for de som benytter nettverkslisens.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.30/20FP4i 64 bit
 • KVALITET er fjernet fra RpPåskrift i SOSI eksport for versjon 4.5
 • Snuplass er rettet slik at AutoCAD ikke kræsjer når man benytter tegne/endre linje på den
 • Konvertering av kommuneplan fra 1985 til 2008 er rettet slik at ..OPLAREAL nå blir fjernet
 • import/eksport av ..UTNYTT endret til ikke å være kompaktifisert
 • På Sonetype som legges på grense kan man også benytte navnet på sonen
 • Feltkoder oppdatert til KMDs veiledende forslag
 • Liste over kommuner oppdatert

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP4i 64 bit
 • Vegmodell
 • Hvis en linje som flateavgrensning i planum ikke finnes (er slettet) får man nå en varsel.Hvis man sletter linje får men følgende feil medling:


 • Egenskaps vindu fungerte ikke som det skal i Windows 8. Dette er rettet.
 • Siktanalyse:

Sett inn st. verdier – tilbakestiller dialogen til den standarden (H2) som er valgt. Default høyde for objekt høyde over bakken er satt til 0.25m.


 • Alle EXCEL rapporter er oppdatert med ny logo og ny layout: • Gruppe for bakkeplanering og masser på flater er nå aktivert når man bruker masser på flate og ikke bare når man har bakkeplanering. • Alltid på topp skal nå alltid fungere:
 • Linjekonstruksjon
 • Min. Avst.H og Maks.Avst.H null stilles ved å gi en avstand på 0. • Veg Generelt
 • NCO og valg av ett blankt felt gir ikke lengere krasj.
 • Veg standarder er oppdatert i henhold til revidert Hb 017. Overhøydeberegning leser nå tabell fra Hb. 017 (avrundet verdier i forhold til formelverk).
 • Node punkt for kryss fikk et ulovlig block navn. Dette er nå rettet.
 • Kurs prosjekt «KursV2» som følger med på installasjon er oppdatert til 18.20/18.30 vegmodell.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.30 FP4i 64 bit

Stikningsdata - Eksport av 3D linjer

 • RETTET: Referansepunkt Innvendig bunn kum “_MBI” leser nå bare fra “Bunntykkelse: Gravitasjonsledninger” i Konfigurasjonen, slik at det blir likt for alle materialtyper.
 • NYTT: Det er lagt inn en ny linje fra « _MBI» til «_MTC» (lengden av denne vise «innvendig totalhøyde». Linjen ligger på et eget lag som er gitt navn med postfiks «_MHI» (Manhole-Height-Inner reference line).

Eksport av 3D solid

 • RETTET: Koblinger utenfor (ikke tilknyttet) node skal nå tegnes

Produktbibliotek

 • I den nye oppdateringen av produktbiblioteket er Biblioteket flyttet ut av installasjonen og kan lastes ned direkte fra server til et valgfritt sted på datamaskinen.
 • OPPDATERT: Logoer for alle produkter
 • OPPDATERT: Forbedret filterfunksjon for søk gjennom alle produkter
 • NY: Mulighet for å editere informasjon på objekter
 • NY: Mulighet for å velge om Pos nummer skal bli skrevet ut

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Versjon 18.30/20FP4i 64 bit
 • Landskape > Vegetajon > Solitær… Lager blocker uten navn og symboler skaleres ikke. Dette er nå fikset.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Linjekontruksjon: Optimalisert brukerinterfacet når det er mange elementer i linjen (#17352).
 • Linjekontruksjon: Rettet feil som gjorde det umulig å nullstille cellen for maks distanse i referanse punkt listen. Sett verdien 0 i celle for å nullstille (#17189).
 • Linjekontruksjon: Lasting av referansepunkter fra KOF fil gir nå mulighet til å legge disse til eksisterende i listen (#17907).
 • Linjekontruksjon: Kopier og sidesett tar nå vare på verdiene overhøyde og hastighet (#17901).
 • Sporvekselkonstruksjon: Oppdatert norske veksler (#17915).
 • Andre feilrettinger.

Oppdateringer i Novapoint Bru

Versjon 18.30 FP4i 64 bit
 • Tverrsnittsuttegning: Flatekanten lengst til høyre på tverrsnittet ble ikke tegnet ut. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittsuttegning: I enkelte tilfeller kom det mange rare feilmeldinger på kommandolinja uten at noe feilet. Dette er nå korrigert.
 • Lengdeprofil: Uttegning av lengdeprofil med mange konstruksjonspunkt(linjer) valgt fra tverrsnitt ved ulike profilnummer feilet i enkelte tilfeller. Dette er nå korrigert.
 • Lengdeprofil: Ved skifte av profilnummer i dialogen for bestilling av konstruksjonspunkt, ble i noen tilfeller figuren av det tidligere tverrsnittet hengende igjen. Dett er nå korrigert.
 • Inspeksjon av nøkkelprofil: I enkelte tilfeller ble tverrsnittene zoomet veldig langt ut. Dette er nå korrigert.
 • Frihøydeberegning: I enkelte tilfeller ble frihøyden beregnet feil. Dette er nå korrigert.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.30 FP4i 64 bit
 • 3D-uttegning: Muligheten for å velge skannerpunkt og triangulerte overflater var falt ut. Denne muligheten er nå tilbake.
 • 3D-uttegning: I enkelte tilfeller ble det tegnet noen forlengede ekstra tunnelvegger for korte tverrslag. Dette er nå korrigert.
 • Plantegning: Korte tverrslag ble noen ganger ikke vist. Dette er nå korrigert.
 • Plantegning: Tegnet du plantegning med 3D-opsjonen på, feilet det. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittstegning: Ved endringer i vegmodellen, måtte du tidligere stoppe og starte Novapoint for å få registrert endringen ved uttegning. Dette er ikke lenger nødvendig.
 • LandXML eksport: Første og siste tverrsnitt i tverrfallsendringslisten ble ikke alltid listet ut. Dette er nå korrigert.


Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: 709.2 - skiltet er nå tilgjengelig (#2039)
 • Nyhet: 709.3 - skiltet er nå tilgjengelig (#2040)
 • Nyhet: 709.4 - skiltet er nå tilgjengelig (#2503)
 • Nyhet: 719.2 - skiltet er nå tilgjengelig (#2569)
 • Forbedring: 703.2 - funksjonaliteten er forbedret med støtte for flere kombinasjoner (#2969)
 • Forbedring: 749 - funksjonaliteten er forbedret med støtte for flere kombinasjoner (#2570)
 • Feilretting: Felt med avvikende farge - dobbelt klikk for redigering av tekst var ikke aktivert (#2772)
 • Feilretting: Informasjon - forhåndsvisning var ikke ok for de nye 75x skiltene (#2774)
 • Feilretting: 709.11 - skilthøyden var ikke riktig for skilt med en linje (#2911)
 • Feilretting: 715 - feil farge på bord og tekst på skilt med brun bakgrunnsfarge (#2905)
 • Feilretting: 715 - det var ikke mulig å slette skiltplater fra en kombinasjon (#2906)
 • Feilretting: 719.11 - vertikal plassering for sirkulære miniatyrskilt var ikke ok (#2802)
 • Feilretting: 75x - farge for “service” var ikke ok (#2485)
 • Feilretting: 751 - avrunding manglet på deler av pilen (#2765)
 • Feilretting: 751 - feil TH for siffer etter komma (#2840)
 • Feilretting: 753.2 - feil avrundingsverdi for skiltbredde (#2841)
 • Feilretting: 834.0 - noe av innholdet var feilstavet (#2842)
 • Feilretting: 834.5 - denne kombinasjonen manglet (#2475)Eksempel på skilt 709.3 Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • Forbedring: RMTRIM - det er nå mulig å angi om man vil beholde objektet på utsiden eller innsiden av avgrensningslinjen (#1632)
 • Feilretting: RMTRIM - det fylte området i starten/slutten av skravert område kan også kuttes (#2970)
 • Feilretting: RMTABLE - linjer med samme linjetype men forskjellig bredde kommer nå på egen linje i mengdetabell (#2851)
 • Feilretting: Generelt - det var ikke mulig å legge vegoppmerking på buer som var akkurat en halvsirkel (#2439)


Oppdateringer i Novapoint Armering

Versjon 18.30 FP4i 64 bit
 • Nye bøyelister er inkludert på <installasjonskatalogen>\Reinforcement\Templates. Disse bøyelistene inkluderer bl.a. illustrasjoner for alle armeringstyper.
 • Ny funksjon “Edit listed rebars” er inkludert. Med denne funksjonen kan du bl.a. endre diameter, dordiameter, lengder og revisjon på flere jern samtidig.

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map 6.6.2

Versjon 6.6.2 (Utgitt November 2013)

Nye funksjoner:

 • Support for Autocad 2014
 • Civil3D - port til Autocad 2014
 • Direkte eksport til VDC Live
 • Nye norske lokasjoner for solanalyse
 • Takutstikk minusverdier
 • HB138 vm-modeler.ini levert som en del av VM-installasjonen

Bug fikser:

 • C3D plugin vises ikke i Autocad 2012 (Standalone)
 • C3D plugin regenererer samme objekt flere ganger
 • Nye materialer settes inn feil i C3D Plugin
 • Programmet kræsjer når modellen består av mange 3D-objekter
 • Fullskjerm fungerer ikke fra vm-viewer.ini
 • Kortere beskrivelse for plugin-elementer
 • Z rotasjon 90 grader for enkeltelementer
 • Civil 3D plugin husker ikke konfigurasjon for corridor surface
 • Eksport geometri som bruker LandXML fungerer ikke
 • Forsinkelse i lyden på horn
 • Svak ytelse på å ta bilder
 • VBO blacklisting fungerer ikke
 • Stor menge materialer (8714) får modellen til å kræsje ved bygging
 • Alternativer-knappen i objektinformasjon virker ikke
 • Fremviser kræsjer ved å trykke på Mål avstand etterfulgt av info
 • Navigering med høyre mustast fungerer ikke når objektinformasjon er aktiv
 • Modell koordinater
 • Når Ståsteder-panelet er Auto hide, nullstilles panelet ved å trykke på V
 • Grøfter deler ortofoto
 • Skygger får vegoppmerking til å bli borte
 • Alpha kanal virker ikke med skygger aktivert
 • Unloading av XREF som inneholder XREF fjerner alle XREF's fra modellen
 • Mål avstand fungerer ikke optimalt

Kjente problemer:

 • Sette LandXML-grupper som låst fungerer ikke

Personlige verktøy
Andre språk