Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4k

Release dato: 02-09-2014


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.30.FP4k 64 bit

Basis Terrengmodell - VA SOSI eksport

  • Oppdatert eksport av egenskaper for ikke standard SOSI-objekt (fra utvidet/egendefinert objektkodeliste “SOSI-Extention.csv”)

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Version 18.30.FP4fk 64 bit
  • Tverrfallsendringer ble ikke alltid riktig rapportert i LandXML/Leica Road Runner eksporten. Dette er nå rettet.

Personlige verktøy
Andre språk