Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4l

Release dato: xx-09-2014


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

  • Vi har nå rettet ytterligere feil vi har avdekket i utlistingen av tverrfallsverdier i LandXML eksporten fra Novapoint Tunnel. Vi oppfordrer alle brukere av denne funksjonaliteten til å ta en ekstra god kontroll av disse verdiene ved eksport.Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

  • Forbedring: MINI - skiltet 527.1 er nå tilgjengelig (#2803)
  • Forbedring: MINI - skiltet 776 er nå tilgjengelig (#4022)
  • Feilretting: Generelt - nedtrekksmeny for standard versjon var ikke riktig for “Wipeout på/av” (#3861)
  • Feilretting: TSEXPLODE - det ble enkelte ganger feil tekstøyde (#3864)
  • Feilretting: TSTABLE - skilt med rotasjonsvinkel på akkurat 200 forsvant noen ganger fra tabellen (#3852)
  • Feilretting: 703.1 - justering av tekst oppdatert (#2766)
  • Feilretting: 715 - feil teksthøyde på skilt i enkelte kombinasjoner (#3966)
  • Feilretting: 808.545 - det var ikke støtte for å redigere på tid (#3914)Personlige verktøy
Andre språk