Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4m

Release dato: 05-02-2015


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.30.FP4m 64 bit
 • Eksport av påskrifftyper er rettet
 • Dobbel plangrense ved eksport til SOSI av kommuneplan er rettet
 • Store planområder kunne ikke kobles fra og til med “Alle” og ble ikke eksportert til sosi.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP4m 64 bit
 • Vegmodell - Eksport til stikningsdata
 • LandXML eksport til stikningsdata eksporterte kun venster side for flatekantlinjer. Dette er nå rettet.


Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.30 FP4m - 64bit

Konstruksjon

 • Rettet: Veggtykkelse ble ikke oppdatert i grafikken ved materialendring på ledning

Konfigurasjon

 • Oppdatert veggtykkelser og klasse for Støpejern ledningsmateriale


Oppdateringer i Novapoint Bru

Versjon 18.30FP4m 64 bit
 • Eksport av stikningsdata på KOF- og CSV-format er nå støttet fra Geometri tabell funksjonaliteten.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.30FP4m 64 bit
 • Volumberegningene er nå korrigert
 • VA-grøfter referert inn i vegprosjektet håndteres nå bedre i LnadXML eksporten og 3D uttegningen, men fremdeles er det ikke helt korrekt ved grøfteutvidelser og skrå grøfter.
 • En del avvik i dataene i LandXML eksporten er nå rettet, bl.a. er det gjort rettinger i funksjonen som genererer rotasjonstabellene.
 • Tverrsnittstegning med skannerdata: Noen feil som gjorde at disse tegningene ikke alltid ble generert er nå rettet.
 • Nisjene ble ikke alltid vist i 3D-tegningene. Dette er nå rettet.
 • Geologi- og bergsikringsregistreringsfunksjonaliteten er nå oversatt til engelsk.
 • Hastigheten for generering av utbrettet avstandstegning med tilhørende Excel rapporter er nå sterkt forbedret.
 • Prosjekteringsdialogen virket ikke alltid for tunneler med veldig høye profilnummerverdier (typisk jernbanetunneler). Dette er nå rettet.
 • 3D-uttegningen krasjet for noen prosjekter. Dette er nå rettet.
 • Sprengningsprofilen ble ikke automatisk generert for tverrslagstverrprofiler. Dette er nå rettet.
 • Q-verdiintervaller ble ikke alltid vist før brukeren hadde lukket og åpnet registrerringsdialogen. Dette er nå rettet.
 • Dialogene for bestilling av registreringskjema virket ikke med 125% skjermoppløsning.Dette er nå rettet.
 • Dokumentsymbolene for salver ble ikke vist ved innlegging av salvedokumenter før brukeren hadde lukket og åpnet registreringsdialogen. Dette er nå rettet.
 • Excel-rapporten for bergsikring krasjet i noen tilfeller. Dette er nå rettet.
 • Hvis du prøvde å tegne ut en tverrsnittstegning rett etter å ha tegnet en avstandstegning, krasjet systemet. Dette er nå rettet.


Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: 506 & 507 - skiltet er nå tilgjengelig (#4175)
 • Nyhet: 609 - skiltet er nå tilgjengelig (#4316)
 • Nyhet: 776 - skiltet er nå tilgjengelig (#4022)
 • Forbedring: 314 - lovlig verdi for maks endret til 4.5 (#4959)
 • Feilretting: 808.339 - FATAL ERROR ved innsetting rettet (#4092)
 • Feilretting: 743.2 - FATAl ERROR relatert til store koordinater rettet (#4172)


Dette er kun et eksempel til illustrasjon.


Personlige verktøy
Andre språk