Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.40

Release dato: 25-09-2014
Versjon 18.40.FP4l


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Støtte for AutoCAD 2015 produkter


All funksjonalitet skal være lik som på 18.30.FP4l
Se relase notes for 18.30 for detaljer på retting opp til 18.30.FP4l.

Updates in Novapoint Road

Version 18.40.FP4l 64 bit

News

All versions:

Draw Road model

There has been added two new choices in function “Draw Road model”:

  • Draw 3D surfaces

Gives you the ability to draw each surface included in superstructure into a unique AutoCAD layer.

  • Draw 3D solids

Gives you the ability to draw each superstructure layer as a 3D solid, drawn into a - for the solid - unique AutoCAD layer.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

  • Vi har nå rettet ytterligere feil vi har avdekket i utlistingen av tverrfallsverdier i LandXML eksporten fra Novapoint Tunnel. Vi oppfordrer alle brukere av denne funksjonaliteten til å ta en ekstra god kontroll av disse verdiene ved eksport.
  • Volumberegningene er korrigert.Personlige verktøy
Andre språk