Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.40.FP4n

Release dato: 08-06-2015
Versjon 18.40.FP4n


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Versjon 18.40.FP4n 64 bit
 • Støtte for bruk av AutoCAD 2016 produkter sammen med Novapoint

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.40.FP4n 64 bit
 • Geometrikontroll er lagt inn
 • SOSI-filer ble tomme
 • Ved kopiering av linje med egenskaper, ble ikke verdien fra sonetype kopiert
 • Planens begrensning skapte problemer dersom den bestod av over 1000 elementer
 • Ved konvertering til SOSI la tekst som var kodet med påskrifttype 3 (areal) seg som påskriftstype 1
 • Hamar kommune hadde feil kommunenummer

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.40.FP4n 64 bit
 • Håndtering av vinduer i linjekonstruksjon ved bruk av Tabbed Windows i AutoCAD er forbedret
 • Bedre støtte for bruk av mer enn en monitor ved jobbing med Vegmodellen


Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.40 FP4n - 64bit

Presentasjon

 • Rettet: Kobling måtte tidligere være tilknyttet en node for å få påtegnet satellitt. Tegnes nå også om kobling er utenfor node.

3D

 • Rettet: Kum tegnes nå ut selv om kjegle eller justeringsring ikke er definert.


Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Versjon 18.40.FP4n 64 bit
 • Håndtering av vinduer i linjekonstruksjon ved bruk av Tabbed Windows i AutoCAD er forbedret

Oppdateringer i Novapoint Bru

Versjon 18.40FP4n 64 bit
 • Novapoint Bru virker nå med dummy terreng. Dersom du ikke har terrengmodellen tilgjengelig, kan du nå lage en tom terrengmodell og koble deg mot denne når du kjører Novapoint Bru.
 • Prosjekt oppsett: Når du laget en ny kbg-fil ved å velge å overskrive en eksisterende kbg-fil, fikk du tidligere innholdet til den gamle filen inn i modellen. Nå får du en tom modell.
 • Inspiser nøkkelprofiler: Når du slettet nøkkelprofiler i denne dialogen, ble fremdeles punktinformasjonen for det slettede profilet vist. Det blir det ikke lenger.
 • Uttegning av 3D polylinjer: Nå blir USC'et resatt til WCS etter uttegning.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.40FP4n 64 bit
 • 3D-uttegning: Tverrslagstunnelenes kutting mot hovedtunnelen og endeavslutning fungerte ikke alltid riktig. Dette er nå rettet.
 • 3D-uttegning: Kantsteiner fra kantsteinsbiblioteket ble ikke tegnet ut i 3D. Dette er nå rettet.
 • 3D-uttegning: Oppdeling av banketten i flere intervaller fungerte ikke. Dette er nå rettet.
 • LandXML-eksport: Første og siste profilnummer i eksportintervallet ble ikke alltid inkludert i rotasjonsnoden i LandXML-fila. Dette er nå korrigert.
 • Geologi- og bergsikringsregistrering: Diskontinuitets- og foliasjonssymbolene ble ikke tegnet over svakhetssonene. Det blir de nå, slik at de alltid blir synlige.
 • Geologi- og bergsikringsregistrering: Dialogene for å bestille rapporter for Q-verdi og diskontinuitet ble ikke skalert riktig ved andre skjermoppløsninger (DPI) enn 100%. Det blir de nå.

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map 7.1.1

Versjon 7.1.1 (Utgitt Juni 2015)

Nye funksjoner:

 • Autodesk 2016 platform support (AutoCAD, Civil3D og Map3D)
 • Civil3D 2016 support
 • Klippe plan for visning av 3D seksjoner
 • Komprimering av .vm filestørrelse
 • Mulighet til å nullstille fjernede beskjeder (“ikke vis denne meldingen igjen”)
 • Mulighet til å nullstille vinduer til standard

Bug fikser:

 • Forbedringer i Civil3D import (bugfikser)
 • Forbedringer i IFC import (bugfikser)
 • Blokker med veldig liten 3D-rotasjon roteres feil
 • Eksport av geometri UV mapping på gjerder blir feil
 • Eksport av geometri i absolutte koordinater som standard
 • Fremviseren henger seg opp på Søk etter objekt - teksturinformasjon

Personlige verktøy
Andre språk