Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20FP4 64 bit

Tegn Tverrprofilhøyder

  • Veg – Tegn Tverrprofilhøyder… ved valg av intervall forsvant noen flater. Rettet.

Tegn Vegmodell

  • Veg – Tegn Vegmodell… ved valg av tegn tverrprofil høyder og en brukerdefinert Intervall rettet at dialog blir blank når man velger Enter.


800

  • Veg – Tegn vegmodell - Tegn skråningssymboler… nå er det mulig å bare tegn ut skråningssymboler på en side:


800

3D Presentasjon

  • Veg – 3D Presentasjon – 3D Objekt Langs Linje… noen rettinger når flater er ikke helt gjennomgående. Støtte for 2013 block.

Vegmodell

  • Veg – Vegmodell – Data - Avansert overbygning… nå mulig å ha flere linjer på høyere og venstre siden som flateavgrensninger.


800


Personlige verktøy
Andre språk