Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20.FP4fj 64 bit
  • Rettet: Tegn Lengdeprofil fra Terrengmodellen. Velg linje fra tegning virket ikke.
  • Rettet: Lukka grøfter definert i VA-modulen og knyttet til vegen, fikk feil geometri når referanselinja for grøften lå mot en av sidene i grøfta.
  • Rettet: Linjekonstruksjon: Rettet feil som gjorde at bruker ble ikke varslet om vertikalgeometrien i tegning og Quadri var forskjellig.
  • Rettet: Linjekonstruksjon: Justerte innlesing av vertikalgeometrier med veldig store radiuser. Disse ble i noen tilfeller feil.
  • Rettet: Linjekonstruksjon: Klotoideparameter ble ikke omregnet når tilstøtende elementer ble slettet.

Personlige verktøy
Andre språk