Novapoint Online-dokumentasjon

Veg

nproadp_logo.jpg

Novapoint Veg Utvidet er et verktøy for effektiv framstilling av byggeplaner for alle typer veger, gater og kryss. Programmet inneholder komplette funksjoner for prosjektering, beregninger, tegninger og rapporter. Novapoint Veg Utvidet består i hovedsak av linjekonstruksjon, vegmodell, krysskonstruksjon, høydeplan, tegningsproduksjon og 3D-opptegning. Se her for mer informasjon Novapoint Veg Utvidet

Novapoint Veg Standard er et verktøy for effektiv framstilling av enkle byggeplaner for veger og gater samt for å beregne terrenginngrep for vegprosjekter som grunnlag for reguleringsplaner. Programmet inneholder funksjoner for prosjektering, beregninger, tegninger og rapporter. Novapoint Veg Standard består i hovedsak av linjekonstruksjon, vegmodell, tegningsproduksjon og 3D-opptegning. Se her for mer informasjon Novapoint Veg StandardDocumentation


Personlige verktøy
Andre språk