Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Kobling til Size-aMast fra Lattix AS tilgjengelig (Size-aMast kan lastes ned fra http://www.lattix.net/no/index.php/products/sizeamast)
 • Forbedring: Eksploder vegskilt funksjonen bedre tilpasset for skiltproduksjon (#351)
 • Forbedring: Valg for “kantlist” er nå tilgjengelig for en rekke skilt (#353)
 • Forbedring: 751 - Det er nå enklere å endre retning for pil (#508)
 • Feilretting: “Forhåndsvisning” av skilt har på enkelte maskiner ikke vært synlig (#494)
 • Feilretting: Noen skilt ble ikke avrundet til riktig lengde (#386)
 • Feilretting: 701.1 - høyden på skiltet var ikke riktig med kun en linje med tekst (#446)
 • Feilretting: 701.1 - størrelsen på pilene “701.V90” og “701.H90” var ikke riktig (#443)
 • Feilretting: 703.2 - Støtte for oransje bakgrunn manglet (#589)
 • Feilretting: 705.1 - avstanden fra kant skilt til bord var ikke riktig for gul bakgrunn (#387)
 • Feilretting: 538.M - skiltet manglet (#457)
 • Feilretting: Skiltene lå ikke inne med riktig høyde på geometrien → 502, 503, 504, 505, 526.1 & 526.2 (#451)
 • Feilretting: Skiltene 556 og 558 hadde feil verdi for størrelse i ini-filen (#452)

Personlige verktøy
Andre språk