Novapoint Online-dokumentasjon

Site Tool

Novapoint Site Tool er et verktøy for stikningsingeniøren i anleggsfasen. Modulen skal kunne åpne og vise Vegmodeller (VIPS) fra konsulent, men også la deg skape nye modeller til utsetting. Tverrprofil og 3D-visning av Vegmodeller gir deg god kontroll før du eksporterer til stikningsdata. Med Novapoint Site Tool kan du utnytte den prosjekterte Vegmodellen maksimalt, bl.a til mengdeberegning mot eget innmålt terreng eller ved kvalitetskontroll av lag i overbygningen.
Se her for mer informasjonDokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk