Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Tunnel

Versjon 18.20.FP4 64 bit
  • Funksjonaliteten for nisjer og tverrforbindelser er sterkt forbedret og er nå operativ for 3D-uttegning. Det er fremdeles noen avvik, så brukeren må være kritisk ved bruk av funksjonaliteten. Tegningsproduksjon, volumberegning og utsettingsdata for nisjer og tverrforbindelser er ennå ikke inkludert.
  • Avvik som førte til negativ volumberegning i enkelte tilfeller er nå rettet
  • I enkelte situasjoner kunne modelspace uttegningen av geologi og bergsikring krasje. Dette er nå rettet
  • Tverrsnittstegningen: Elevasjonspilen for SOK for bane/jernbane prosjekter blir nå tegnet på riktig sted
  • 3D uttegning: Lagnavnoppsettet i bestillingsdialogen huskes fra sesjon til sesjon - også for de nye elementene; nisje og tverrforbindelser

Personlige verktøy
Andre språk