Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Tunnel

Versjon 18.20.FP4a 64 bit
  • En del geologiregistreringstyper ble usynlige i dialogen for geologiregistreringer for versjon 18.20 FP4. Dette gjaldt bl.a. for tekst, foliasjon, diskontinuitet, bergartsområde, sprekk, svakhetssone smalere enn 1 m, punktlekkasje og områdelekkasje. Disse registreringstypene ble heller ikke tegnet ut i AutoCAD. Dette er nå rettet.

NB: Ingen data er gått tapt - registreringene ble bare usynlige.


Personlige verktøy
Andre språk