Novapoint Online-dokumentasjon

Nyheter i Novapoint Virtual Map 6.0

Versjon 6.0 (Utgitt april 2010)

Viktige nye funksjoner

 • Hastigheten ved modellgenerering er forbedret ved å bruke flere kjerner.
 • Mange nye modelleringsforbedringer, inkludert verktøy for teksturering av fasader.
 • Konfliktsøk i fremviser.
 • Forbedret brukergrensesnitt i fremviseren.

Generelle endringer

 • Brukere som har installert Novapoint, har Virtual Map som en del av installasjonen siden Novapoint versjon 18.00. Brukere uten Novapoint bør installere Novapoint Virtual Map som et separat produkt. Oppdateringer til produktet blir levert både som Novapoint-oppdateringer og som separate oppdateringspakker (for brukere uten Novapoint).
 • Nytt teksturbibliotek med høyere oppløsning og i PNG format.
 • Elementer som er definert i Tegningsobjekt (xdata) vil nå fungere som flere elementer eller som alle elementer de er definert som i konfig. I tidligere versjoner fungerte disse elementene bare som elementer definert i CAD objektegenskaper. Nå har for eksempel bygninger som har fasadetekstur tilknyttet bygningslinjen mulighet til å fungere også som negativt elementområde for å fjerne skog rundt bygningen. Om fasader er definert som gjerdeparameter, vil vi få både gjerde og bygg. Da bør gjerdet flyttes til et annet lag og defineres som gjerde og ikke bygning.
 • Rettet flere programfeil (disse er ikke listet her)

Nye funksjoner i Modellbygger

 • Modellgenereringen er gjort raskere ved å implementere multitasking i systemet. Dette gjør det mulig å bruke kraften til flere prosessorer og prosessorkjerner og fremskynde modellgenerering.
 • Virtual Map 6.0 introduserer hierarkiske grupper. Dette betyr at gruppene kan være under andre grupper.
 • Interpolasjon av elementer er ikke lengre påvirket av grupper.
 • Høyreklikk på materiale (valg av fasedemateriale og opprettelse av tekstur)
 • Høyreklikk på valgte bygningspolylinje (fasademateriale)
 • Verktøy for å generere rapporter av VM Konfig: med hvilke lag den bruker i AutoCAD
 • Automatisk sikkerhetskopi av vm-modeler.ini før hver generering.
 • Angrefunksjon for konfigurasjonsendringer.
 • Negativt elementområde fungerer nå på elementer som har objektparameter (for eksempel bygninger med fasader)
 • Genereringsprioritet for å styre rekkefølgen på modellgenereringen
 • Animasjoner blir ikke generert hvis AutoCAD-tegningen ikke inneholder polylinjer, selv om animasjonsdefinisjon eksisterer.
 • Sidesett posisjon følger AutoCAD's blokkrotasjon (forskyvninger til rotasjonsretning)
 • Generiske, nye parametere for objekter (avhengig av objekttype)
  • Buffer (utvide området utover / innover)
  • Segmentering, vinkel (deler polylinje buede segmenter basert på vinkel)
  • Gruppe (lagt til i overflatemodeller og vegmodeller)
  • Z rotere = ja / nei (roterer automatisk elementet langs z-aksen mot fremviser)
  • Z rotasjon = vinkel (roterer elementet langs horisontalaksen)
  • Justering = normal / overflate (justerer objekter langs overflaten)
 • Overflatemodeller
  • Skjær i terreng (automatisk kutt overflater mot en annen nei/ja/sammenføy)
  • Gruppe
 • Vegmodeller
  • Ggruppe
 • Materialområder
  • Automatisk teksturkoordinat = tilpass (automatisk tilpasser teksturen til materialområdets størelse)
  • Ekstruderte materialområder kan nå bli generert ved å bruke mosaikkvalget
 • Skog
  • Buffer
 • Bygg
  • Fasademateriale (liste av materialer for fasader – flere teksturer /bygg)
  • Tilpassing av tekstur (fasadetekstur mode, segment, polyline)
 • Veglinjer
  • segmentering, vinkel
 • Gjerder
  • Z rotasjon = vinkel (roterer elementet langs horisontalaksen)
  • Segmentering, vinkel
 • Grøfter
  • Segmentering, vinkel
 • Rør
  • Segmentering, vinkel
 • Enkeltelementer
  • Z rotere
  • Z rotasjon
  • Justering
 • Elementer i rekke
  • Z rotere
  • Z rotasjon
  • Justering
 • Elementområder
  • Z rotere
  • Z rotasjon
  • Buffer
  • Areal rundt punkter (lager et sirkulert elementområde rundt hvert punkt)
  • Areal langs linjer (lager et elementområde rundt polylinjene)
  • Justering
 • 3D-Objekter
  • Justering
 • Animasjon
  • rotasjon pr. sekund (xyz)(vil rotere 3d-objektet rundt sin egen x-akse i bevegelse, enhet er vinkel/sekund for hver akse. 360,0,0 vil rotere objektet en runde/sekund

Nye funksjoner i Femviser

 • Konfliktsøk
  Konfliktsøk er et ingeniørverkøty som automatisk beregner kollisjoner mellom forskjellige strukturer i modellen. Beregningen utføres med enkel geometriinformasjon som gjør det mulig å kalkulere kollisjoner mellom ethvert Virtual Map modellelement.
 • Nytt modernisert brukergrensesnitt med dokkbare vinduer sånn som grupper, ståsteder, etc.
 • Noen deler av modellgjengivelsen har fått forbedret ytelse.
 • Ståsteder har blitt forbedret, brukerdefinerte koloner kan legges til og status på grupper blir lagret sammen med ståstedet.
 • Dra navigasjon har blitt forbedret
 • Simulering av nattbelysning tillater brukeren å definere elementer til å opptre som lyskilde og simulerer nattkjøring langs veger og gater.
 • Snap for mål avstand gjør det mulg å snappe til modellvertekser og elementmidtpunkter
 • AVI eksport har blitt tilgjenglig fra vmz filer ved gyldig lisens.
 • Eksport av visningspakke separerer nå modell og visningsfiler i undermappen ”files” og beholder bare start.bat i hovedmappen.
 • Slå av og på grupper har blitt mye raskere
 • Hjem-funksjonen beholder synsretning og zoomer ut hele modellen.
 • VRML eksport.
  • Eksporterer tilpasset rørgeomentri riktig.
  • Gjerde, tekstur er ikke lengre speilet.
 • Endring av maks søkeavstand til 30000 for å bruke søkefunksjonen i større modeller.
 • Global intensitet av simulert himmel er oppdatert til en lavere verdi for å gi mer kontrast i modellen når simulert himmel er på.

Personlige verktøy
Andre språk