Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map 7.0

Versjon 7.0 (Utgitt Juni 2014)

Nye funksjoner:

 • Ny VM ribbonbar
 • IFC Import plugin
 • Mesh Import plugin
 • Mulighet for å generere modell med unloadede XREF's
 • Mulighet til å linke modeller til grupper med MeshImport
 • Mulighet til å laste gruppestatus uten å endre ståsted
 • Support for AutoCAD 2015
 • Støtte for Oculus Rift briller

Bug fikser:

 • 32-bit visningspakke mangler en DLL fil
 • Tekstdimensjonen vises feil i fremviseren, forårsaker treg FPS
 • Velg punkt / lukk polylinje virker ikke
 • Unloading av en XREF som inneholder XREF's fjerner alle XREF's fra modellen
 • OBJ fil eksport fra MeshImport får problemer når koordinatene er veldig langt fra 0,0,0
 • Feil når 3D stereo modus er aktivert
 • Spillkontroller virker ikke i 64-bit Virtual Map
 • Ståstednavn som inneholder skandinaviske tegn produserer dårlige Collada filer
 • OBJ materialnavn kombineres
 • Eksporter geometri (areal) deler ikke importerte flater eller rør
 • Eksport til VDC Live dialogen kommer opp etter OBJ eksport
 • Material friksjon inneholder tilfeldige verdier
 • Eksport til VDC Live: Login sjekk før eksportering/opplasting
 • Solids oppdateres ikke i fremviser med mindre man ruller med musen (culling bug)
 • MeshImport blir trøblete når OBJ har store origo koordinater
 • Lukking av gruppedialog vindu med X virker ikke
 • Kalkuler solens posisjon > Aktiver skygge gjør at VDC Live eksport dialogen kommer opp
 • Kan ikke docke flytende 3D vindu
 • Aktivering av grupper fra ståsteder virker ikke
 • Eksportering av LandXML gjør ingenting
 • Feil når man åpner modell med .bat
 • Rørgeometri blir eksplodert når man eksporterer OBJ, FBX eller DAE
 • Ortofotoer av DWG modell blir feil dersom MeshImport plugin er brukt
 • Manglende overflate og vegmodell filer ignoreres

Personlige verktøy
Andre språk