Novapoint Online-dokumentasjon

Virtual Map

Novapoint Virtual Map er et enkelt verktøy for å vise prosjekter som interaktive virtuelle 3D modeller.
Målet er å lage ett verktøy for visualisering som ikke krever mer kompetanse enn hva man besitter. Novapoint Virtual Map fordrer ingen tung kompetanse innen 3D modellering eller tidkrevende og dyr produksjon.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk