Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Vann og avløp

Avstandsanalyse

  • Korrigert beregning tar nå hensyn til ledningsveggtykkelse

Presentasjon Lengdeprofil

  • Kummer utenfor node/kumgruppe vises nå i riktig posisjon/profil
  • Rettet presentasjonen slik at “sikk-sakk” mønstre ikke forekommer på ledninger
  • Forbedret presentasjon av satellitt for kum utenfor node/kumgruppe
  • Lagt inn nytt lag og ny farge for linjer som skiller ledningsinformasjon i tekstdelen

Eksport

  • Rettet KOF-eksport slik at alle traseer, og ikke bare siste aktive trase, blir vist i “Samlerapporten”.

Personlige verktøy
Andre språk