Novapoint Online-dokumentasjon

Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.20.FP4fj 64 bit

Basis Terrengmodell presentasjon

  • Endret: lagt inn mulighet for rotasjon av symbol SOSI ”..SROT” (egendefinert/ikke_standard fra Gemini VA)
  • Endret: Oppdatert tegneregel “EL_VA_Objekt_temakode_8000-8999” med VA_Fallpil og symbol for Pumpestasjon

Rapporter

  • Rettet: Noen PC'er med Windows 8/Office 2013 kunne i noen tilfeller oppleve at rapportene i Excel ikke ble fylt ut.

Personlige verktøy
Andre språk