Novapoint Online-dokumentasjon

Vann og avløp

Novapoint VA er et DAK-program for prosjektering av ledningstrasé i plan og profil og er spesielt rettet mot alle typer kommunalteknisk prosjektering av Vann og Avløp. Programmet er enkelt å bruke, og inneholder komplette funksjoner for prosjektering samt beregninger, tegninger og rapporter. Novapoint VA består av konfigurering, konstruksjon, tverrsnittvisning, produksjon av tegninger og rapporter. I konfigurasjon setter man opp regler for materialbruk, dimensjoner og opptegning i tillegg til definisjon av standard grøftetverrsnitt med ledningsplassering. Under konstruksjon konstrueres plan og profil under ett, med automatisk kobling mellom disse.

Mer informasjon finnes på nettsidene til NovapointDokumentasjon


Personlige verktøy
Andre språk