Novapoint Online-dokumentasjon

Søketips

Alle søk leter etter treff i både titler og tekst, og viser resultater i denne rekkefølge. For å avgrense søk til bestemte navnerom (namespace), legg til navnerommet med ”@” som prefiks. F.eks. vil søkestrengen “Senterlinje” @no:np:road bare lete etter treff i områder som begynner med denne adressen.

Søkefunksjonen kan benyttes på to måter:

 • Hvis knappen “” benyttes, vil søkemotoren forsøke å finne en adresse i Wikinova som tilfredsstiller søkekriteriet.
 • Hvis knappen ”Søk” benyttes, vil søkemotoren forsøke å finne dokumenter som inneholder søkekriteriet i titler og/eller tekst.

Språklige navnerom tolkninger

Språklige navnerom tolkes på tre nivåer:

 1. Hvis gjeldende språk ikke kan fastslåes, vil søket avgrenses til de engelske utgavene. (Som om @en ble oppgitt.)
 2. Hvis gjeldende språk kan fastslåes, vil søket avgrenses til dette språket. (Som om @sk ble oppgitt, hvor ”sk” erstattes av gjeldende språk; se Språkkoder i Wikinova.)
 3. Hvis @navnerom er oppgitt, vil dette overstyre alle begrensninger, og søket gjennomføres kun i spesifisert navnerom.
For å søke på alle språk, avslutt søkestrengen med ” @”.

Søkeresultater

Søkeresultatene vises som følger:

 1. Treff i dokumentnavn vises først i alfabetisk rekkefølge. Disse er uavhengig av begrensinger/tolkninger av navnerom.
 2. Treff i dokumenttekst, vist etter hvor mange treff det er i det enkelte dokument. Hvis en side antas å ha høy relevans (mange forekomster av søkeordet), vil et utdrag av teksten vises.

Eksempler på søk

I eksemplene er det benyttet foran og bak søkeordet - dette er anbefalt, men ikke påkrevet.
 "Bingo"

Finner alle dokumenter (sider) som inneholder ordet “Bingo” på gjeldende språk.

 "Bingo" @fr

Finner alle dokumenter (sider) som inneholder ordet “Bingo” på fransk språk

 "Bingo" @no:np:road @no:np:waterway

Finner alle dokumenter (sider) som inneholder ordet “Bingo” på norsk i modulene “road” og “waterways”.

 no:np:road:start

Går til adressen (siden) no:np:road:start.

 +quadri +linje -tegne

Finner sider med tekst som inneholder “quadri” og “linje” , men fjerner sider som også inneholder teksten “tegne”


Personlige verktøy
Andre språk