Novapoint Hjälp!

Tips och Trix

Novapoint Samhällsplanering

Koppla en eller flera beteckningar till yta (gräns)

Vid koppling av en eller flera beteckningar till yta (gräns) så söker funktionen gränser inom det område som syns grafiskt (inzoomat område). Ibland får man ett felmeddelande i dialogbox : Kan inte hittar egenskaper för ytans begränsning1202….., det betyder att funktionen inte hittar alla gränser för ytan. Detta är gjort för att det skall gå snabbare att koppla delar av en stor plan. Får du felmeddelande så zooma ut så att områdets gränser syns på skärmen och koppla på nytt. Har man en liten plan så är det enklast att koppla alla ytor, då zoomar programmet automatiskt ut till yttergränsen av planområdet


Egna verktyg
I andra språk