Novapoint Hjälp!

BasNovapoint Bas är ett gemensamt administrationsverktyg för alla Novapointmoduler.Novapoint Bas hanterar laddning av licenser, moduler och projekt ID. Novapoint Bas innehåller också funktionalitet för att hantera terrängmodeller, utritning av karta, ritningspresentation och ett flerat användbara funktioner. Terrängmodellen är kompatibel med en storm ängd format inklusive AutaoCAD DWG och DXF. När terrängmodellen är etabelerad erbjuder Novapoint Bas ett spektrum av verktyg för att organisera och använda informationen som är lagrad i databasen.

Mer information finns på: Novapoint web siteDokumentation


Egna verktyg
I andra språk