Novapoint Hjälp!

Novapoint Anläggning

Novapoint Anläggning är ett verktyg för entreprenören och är utvecklat för att göra arbetet enklare på bygget. Novapoint Anläggning underlättar dataflödet mellan projektör, beställare och entreprenör. Modulen innehåller funktioner för väglinjeberäkning, skapa och redigera vägmodeller (VIPS-data), terränghantering samt mängdberäkning och ritfunktioner. Novapoint Anläggning är kompatibel med projektörsversionerna Novapoint Väg Prof och Väg Bas.

Novapoint Anläggning innehåller samma program, Vägmodell, som projektören använder i Novapoint Väg Bas. I Vägmodellen skapar, redigerar, beräknar och kontrollerar man vägens anläggningsmodell, tidigare kallad VIPS-modell. Du kan öppna projektörens modell direkt och redigera den eller skapa nya, egna vägar. Vägens överyta beskrivs sektionsvis med bredd och lutning eller kopplingar mot räknade linjer. Terrass och över-byggnad hanteras i egna funktioner. Vägmodellen har funktioner för utgrävningar, matjords- och vegetationsavtagning, släntkilar, berghylla samt mängdberäkning.

Mer information hittar du på Vianovas hemsidaDokumentation


Egna verktyg
I andra språk