Novapoint Hjälp!

Novapoint 17.10.FP1c

Uppdateringar i Novapoint Väg

Rita Profil från Vägmodell

  • Fel i tvärfallsdiagrammet rättat.

Updatertingar i Novapoint VA

Konstruktion (model)

* Problem vid inläsning av existerande projekt som innehöll ej komplett ledningsgeometri. Detta förorsakade fel i programmet, men är nu rättat.


Egna verktyg
I andra språk