Novapoint Hjälp!

Novapoint 18.20.FP4

Releasedatum: 2012-11-30


Länkar: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terrain Design | Railway | Noise | Bridge Design | Tunnel | VA | District Heating | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map


Uppdateringar i Novapoint Bas

Version 18.20FP4 64 bit

Funktion för att skapa lagerstandard

  • Ny funktion för att skapa lager enligt komplexa lagerstandarder, exempelvis ISO 13567, som hänvisas till i Bygghandlingar 90. Funktionen stödjer egendefinierade standarder som bygger på fasta fält med olika koder. Fälten med tillhörande koder/beskrivningstexter kan användaren skapa själv.

Startas från Bas; Verktyg; Skapa lager enl. standard…
Läs mer i Hjälpavsnittet för Bas-menyn: Skapa lager enligt standard

Uppdateringar i Novapoint Väg

Version 18.20FP4 64 bit

Korrigering - Visa tvärsektioner

  • Väg - Visa; Tvärsektioner. Terrängytans linjefärg blev tidigare samma som linjen för Jord/Berglager om man valde inställngen Terrängyta från mängdberäkningen. Korrigerat så att terrängytans linjefärg nu är samma för både Terrängyta för mängdberäkning och Terrängyta separerad från trådmodeller.

Uppdateringar i Novapoint VA

Version 18.20.FP4 64 bit

Produktbibliotek i Norsk version

  • Norsk version har fått denna nyhet. Kommer att anpassas för Sverige i kommande versioner.

Vill du prova funktionen, ställ om till norsk version.
Byta till annan landsversion av Novapoint: Windows Start; Alla program; Novapoint 18.30; Tools; Configuration

  • Nytt och omfattande bibliotek bestående av fler än 1000 delar i 3D
  • Enkel arbeidsmetodik, välj från biblioteket och sätt ut i ritningen.
  • Funktionalitet för utsättning av pos.nr. och export av mängder till tabell
  • Nya mallfiler anpassat för produktbiblioteket

Kända fel och brister i Produktbiblioteket:

  • Vid start av funktionen 'Pos.nummer og tabell' deaktiveras AutoCAD variabel “attdia”.
  • Utsättning av objekt i roterat UCS stöds inte.
  • Enstaka produktkategorier i utforskaren är inte kompletta. Dessa kommer att uppdateras fortlöpande under 2013.

Egna verktyg
I andra språk