Novapoint Hjälp!

Novapoint 18.20.FP4h

Releasedatum: 2013-09-30

*Kända fel och brister
Links: Bas | Väg | Samhällsplanering | Landskap | Terräng | Railway | Buller | Bridge Design | Tunnel | VA | Fjärrvärme | Vägmärken | Vägmarkering | Virtual Map


Uppdateringar i Novapoint Tunnel

Version 18.20FP4g 64 bit

* Linear interpolation of straight walls is now available - both for inner profile and perimeter.

 • The possibility for defining a road surface edge line as a reference line for cross-section height is now removed.
 • The base line for unrotated railroad cross-sections was sometimes skew leading to a skew cross-section as well. This is now corrected.
 • LandXML export: If you choose the LandXML option (not the Leika option) only the upper arch of the inner profile and perimeter are now exported. The road surface and base are not exported. For the Leika option the road surface is still exported together with the inner profile and the base together with the perimeter as closed cross-sections.
 • LandXML export: For some situations too many cross-fall changes were exported. This is now corrected.
 • LandXML export: The number of exported points in the arcs did sometimes not match the adjacent cross-sections so that the receiving system wasn't able to interpolate. This is now corrected.
 • When using some drawing templates (such as Norconsult's standard template e.g.) sometimes the text on the cross-section drawing wasn't drawn. This is now corrected.
 • When the user for the second time opened the dialog for geology and rock support layout generation, the dynamic parameters inserted in the title field table were messed up. This is now corrected.
 • For tunnels with high chainage numbers, the geology- and rock support figure changed after saving.This was caused by too few digits accuracy when writing the file. This is now corrected.

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

Version 18.20FP4h 64 bit

Buggfix och förbättring

 • Nu är det möligt att välja flera servicesymboler samtidigt (ctrl + symboler) vid insättning av servicesymboler i lokaliseringsmärken.
 • Möligt att flytta servicesymboler framför vägnummer i infogad plattan.
 • Info om dimension på standardvägmärken utritas i vägmärkesinformation.
 • Information om vägmärken hamnar fel efter vägmärken kopieras är nu åtgärdad.
 • Alternativet att explodera vägmärken med färg fungerar igen.
 • Vägmärken A3 & A4 - Möjligt att skriva lutning från 6%.
 • F1-2 - Vid en viss kombination av märken, symboler & texter gick det inte att radera servicesymbol eller text är nu åtgärdad.
 • F5 - Bården i hörnet av märken är nu korrekt, om vägmärken innehåller bara servicesymbol och riktad mot vänster.
 • F5 - Möjligt att lägga till mer än 4 servicesymboler under texten.
 • F5 - F5 med vit bakgrund i kombination med F33 var inte ok.
 • F8-2 - Pilhuvud var inte korrekt i vissa kombinationer.
 • F8-3 - Möjligt att ha mittpilen lägre än övriga piler i märken.
 • F8-2 & F8-3 - Nu är det möjligt att enbart ha piler i körfältsvisare.
 • F8-2 & F8-3 - FATAL ERROR När man lägger till en rad, om pilen är markerad. Detta är nu åtgärdad.
 • F9 - Rader är centrerad i infogad platta.
 • F35 - Flera pilsymboler finns tillgängligt i detta vägmärke.
 • F37 - Nu är det möjligt att radera avstånd.
 • H15 - Raster (huvudet) försvann ibland. Bristen är nu åtgärdad.
 • H23 - Nu är det möjligt att förstora symbolen (+50%), om de är utanför infogad platta.

Uppdateringar i Novapoint Vägmarkering

Version 18.20FP4h 64-bit

Buggfix & Förbättring

 • AutoCAD reagerar väldigt långsamt exempelvis när man makerar en polyline. Denna brist är nu åtgärdad.

Egna verktyg
I andra språk