Novapoint Hjälp!

Uppdateringar i Novapoint Vägmärken

Version 18.20FP4j 64 bit

Buggfix och förbättring

Förbättring:

 • F-Lokaliseringsmärken - Stöd för användardefinerad bredd på ett antal olika vägmärken i grupp F.
 • F2 - Flera nya pilar tillkommer.
 • F29 - Stöd för nya standard.
 • T7-1>T7-9 - Möjligt att lägga till flera textrader.
 • T12 - Stöd för användardefinerad bredd.
 • F17 - Möligt att kombinera med T2
 • T17 - Möjligt att lägga till flera textrader.

Buggfix:

 • Texthöjd var inte ok, om man exploderar vägmärken som i konturläge.
 • Vägmärkeslistan ritas inte ut vid första aktivering av kommando.
 • F7 - Fel info om area i vägmärkeslistan.
 • F7 - Fel märkesnummer vid kombination av F7+F27.
 • F7 - Information om area och höjd var inte ok vid kombination med F27.

Egna verktyg
I andra språk