Novapoint Hjälp!

Site Tool

Novapoint Site Tool är ett verktyg för utsättare på I byggskedet. Programmet läser, och öppnar, Vägmodellen (VIPS) från vägprojektören, och ger också möjlighet att projektera enklare vägmodeller direkt ute i fält. 3D- och tvärsektionsvisare ger utsättaren möjlighet att kontrollera projekterad data innan export till maskinstyrningssystem. När du använder Novapoint Site Tool kan du också använda de flesta andra funktioner i Vägmodellen, som till exempel volymberäkningar, överbyggnadsbeskrivning och vägytebeskrivning
Se här for mer informationDokumentation


Egna verktyg
I andra språk