Novapoint Hjälp!

VANovapoint VA är en modul för projektering av Vatten och Avlopp. Novapoint VA är enkel att använda, och innehåller alla nödvändiga funktioner för fullständig projektering med bl.a. konstruktion, beräkning, ritningar och rapporter.

  • Komplett konstruktion av alla typer av VA-projekt
  • Konfiguration baserat på svenska normer och standarder
  • Direkt koppling mot terrängmodellen
  • Enkel konstruktion i plan och profil med flexibla redigeringsfunktioner
  • Automatisk uppdatering mellan plan och profil under konstruktionsfasen
  • Tvärsektionsvisning
  • Massberäkning & mängdberäkning
  • Automatisk generering av ritningar
  • 3D-export till VirtualMap (VR-modell)

Mer information finns via länken http://www.vianova.se/Bransch/Vatten-och-avlopp/Novapoint-VADokumentation


Egna verktyg
I andra språk