Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4

Release dato: 20-12-2012


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20FP4 64 bit

Tegn Tverrprofilhøyder

 • Veg – Tegn Tverrprofilhøyder… ved valg av intervall forsvant noen flater. Rettet.

Tegn Vegmodell

 • Veg – Tegn Vegmodell… ved valg av tegn tverrprofil høyder og en brukerdefinert Intervall rettet at dialog blir blank når man velger Enter.


800

 • Veg – Tegn vegmodell - Tegn skråningssymboler… nå er det mulig å bare tegn ut skråningssymboler på en side:


800

3D Presentasjon

 • Veg – 3D Presentasjon – 3D Objekt Langs Linje… noen rettinger når flater er ikke helt gjennomgående. Støtte for 2013 block.

Vegmodell

 • Veg – Vegmodell – Data - Avansert overbygning… nå mulig å ha flere linjer på høyere og venstre siden som flateavgrensninger.


800

Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.20FP4 64 bit

VA produktbibliotek

 • Biblioteket er fjernet, og vil fremover kun være tigjengelig i versjon 18.30 (f.o.m. 20. desember) og i versjon 19DCM (medio Januar).

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Rettet: Tekst vedr. kotereferanse for Vannledning viste “Bunn innvendig”. Er nå rettet til “Topp utvendig”

Eksport

 • Oppdatert SOSI Eksport til Gemini VA

Oppdateringer i Tunnel

Versjon 18.20.FP4 64 bit
 • Funksjonaliteten for nisjer og tverrforbindelser er sterkt forbedret og er nå operativ for 3D-uttegning. Det er fremdeles noen avvik, så brukeren må være kritisk ved bruk av funksjonaliteten. Tegningsproduksjon, volumberegning og utsettingsdata for nisjer og tverrforbindelser er ennå ikke inkludert.
 • Avvik som førte til negativ volumberegning i enkelte tilfeller er nå rettet
 • I enkelte situasjoner kunne modelspace uttegningen av geologi og bergsikring krasje. Dette er nå rettet
 • Tverrsnittstegningen: Elevasjonspilen for SOK for bane/jernbane prosjekter blir nå tegnet på riktig sted
 • 3D uttegning: Lagnavnoppsettet i bestillingsdialogen huskes fra sesjon til sesjon - også for de nye elementene; nisje og tverrforbindelser

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 6.5.4 (Utgitt Desember 2012)

Nye funksjoner

 • Https-protokoll støtte for viewer og ActiveX

Bug fikser

 • Lagre bilde dialogen fungerer ikke
 • Dashboard gjennomsiktighet fungerte ikke lenger
 • Problemer med gjennomsiktighet sortering
 • Det hender at modell går blank
 • LandXML import dialogen manglet oversettelse

Personlige verktøy
Andre språk