Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4a

Release dato: 09-01-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Tunnel

Versjon 18.20.FP4a 64 bit
 • En del geologiregistreringstyper ble usynlige i dialogen for geologiregistreringer for versjon 18.20 FP4. Dette gjaldt bl.a. for tekst, foliasjon, diskontinuitet, bergartsområde, sprekk, svakhetssone smalere enn 1 m, punktlekkasje og områdelekkasje. Disse registreringstypene ble heller ikke tegnet ut i AutoCAD. Dette er nå rettet.

NB: Ingen data er gått tapt - registreringene ble bare usynlige.

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 6.5.5 (Utgitt April 2013)

Nye funksjoner:

 • Husker ståsted kolonnebredde og rekkefølge
 • Mulig å styre solid tessellation for 3D-objekter
 • Lange materialnavn støttes
  • Merknad til brukerne:
   • Ikke bruk eldre versjoner til å redigere konfigurasjoner som inneholder mer enn 15 tegn i materialnavnet. Eldre versjoner vil kutte naterialnavnene til 15 tegn, som kan gjøre konfigurasjonsfilen ubrukelig, eller føre til gale materialer vises i modellen
   • .vm filformatet har blitt oppdatert på grunn av denne endringen. Modeller laget med 6.5.5 vil ikke åpnes med eldre versjoner av fremviseren.

Bug fikser:

 • Importen av vegmodeller er oppdatert
 • Virtuelle lag generert fra LandXML fungerer ikke
 • Lagre bilde kvaliteten ikke den samme som man ser på skjermen
 • Noen modeller bruker altfor lang til på å åpne
 • Wireframe-modus på + mål avstand → førte til kræsj
 • Norsk språk manglet når man brukte ActiveX
 • Bygninger interpoleres ikke til mesh
 • Bygninger mistet alle teksturer når de ble tildelt tekstur for andre gang
 • Modellstatistikk viser feil antall triangler
 • Brukerkolonner er ikke synlige i ståsted dialogen
 • Ved generering av flere vegmodeller lages duplikate materialer
 • Fremviseren henger ved navigering i modellen
 • Alle blockene blir ikke generert
 • Autohide virker ikke
 • Autohide bør ha valgte ståsted aktivt
 • Videoeksporten er treg
 • Mer brukervennlig melding for NVAPI registrering av problemer
 • Følg bakken snur ikke kameraet
 • Virtual map modellbyggeren ignorerer VM objekt/lag, når det brukes i block
 • Modellbyggeren oppfører seg rart ved bruk av Grupper: legg til/slett
 • NP W&S plugin kompatibel med NP 18.20
 • Forbedret problemer med tømming av minnet for 32-bit/ActiveX
 • ActiveX: Brukergrensesnitt i fremviseren oppdateres ikke når man laster ned vm/vmz fil

Kjente problemer:

 • Grensesnitt mot Civil 3D er ikke 100% funksjonellt i denne utgaven

Personlige verktøy
Andre språk