Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP4j

Release dato: 16-06-2014


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Version 18.20.FP4fj 64 bit

Basis Terrengmodell - Rutenettsmodell

 • Endret: Import i Rutenettsmodell av Laserscan datafiler har økt lovlig linjelengde fra 5000 til 10000 tegn i inndatafiler.
 • Rettet: Import LandXML - problem med sammenslåtte horisontallinjenavn. Horisontallinjenavn på over 24 tegn kunne forårsake krasj.

Reset User Settings

 • Endret: Man kan nå også slette temporære Novapoint mapper fra Windows TEMP mappe.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20.FP4fj 64 bit
 • Rettet: Tegn Lengdeprofil fra Terrengmodellen. Velg linje fra tegning virket ikke.
 • Rettet: Lukka grøfter definert i VA-modulen og knyttet til vegen, fikk feil geometri når referanselinja for grøften lå mot en av sidene i grøfta.
 • Rettet: Linjekonstruksjon: Rettet feil som gjorde at bruker ble ikke varslet om vertikalgeometrien i tegning og Quadri var forskjellig.
 • Rettet: Linjekonstruksjon: Justerte innlesing av vertikalgeometrier med veldig store radiuser. Disse ble i noen tilfeller feil.
 • Rettet: Linjekonstruksjon: Klotoideparameter ble ikke omregnet når tilstøtende elementer ble slettet.

Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.20.FP4fj 64 bit

Basis Terrengmodell presentasjon

 • Endret: lagt inn mulighet for rotasjon av symbol SOSI ”..SROT” (egendefinert/ikke_standard fra Gemini VA)
 • Endret: Oppdatert tegneregel “EL_VA_Objekt_temakode_8000-8999” med VA_Fallpil og symbol for Pumpestasjon

Rapporter

 • Rettet: Noen PC'er med Windows 8/Office 2013 kunne i noen tilfeller oppleve at rapportene i Excel ikke ble fylt ut.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Version 18.20.FP4fj 64 bit

Sporingskurver

 • Utgåtte standarder er fjernet fra listen. Hvis du har brukt verktøyet sporingskurver tidligere må du kjøre “Reset User Settings” fra startmenyen for å få oppdatert verktøyet.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Version 18.20.FP4fj 64 bit
 • Flatkanttilknytningen for uavhengig roterte vegger ble ikke alltid riktig satt i geometrifila. Dette er nå rettet.


Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: Generelt - FATAL ERROR når hatch kommando startes med vegskilt-blokker i tegningen (#2951)
 • Feilretting: Felt med avvikende farge - flytte linje opp/ned med pil virket ikke (#3756)
 • Feilretting: 560.0 - vertikal avstand til bord justert øverst og nederst (#3774)
 • Feilretting: 703.1 - justere linje foran pil i felt med avvikende farge virket ikke (#2962)
 • Feilretting: 703.2 - vertikal plassering for felt med avvikende farge oppdatert (#3243)
 • Feilretting: 715 - fårhåndsvisning var ikke ok når man benyttet kryssnummer (#3804)


Oppdateringer i Novapoint Virtual Map 7.0

Versjon 7.0 (Utgitt Juni 2014)

Nye funksjoner:

 • Ny VM ribbonbar
 • IFC Import plugin
 • Mesh Import plugin
 • Mulighet for å generere modell med unloadede XREF's
 • Mulighet til å linke modeller til grupper med MeshImport
 • Mulighet til å laste gruppestatus uten å endre ståsted
 • Support for AutoCAD 2015
 • Støtte for Oculus Rift briller

Bug fikser:

 • 32-bit visningspakke mangler en DLL fil
 • Tekstdimensjonen vises feil i fremviseren, forårsaker treg FPS
 • Velg punkt / lukk polylinje virker ikke
 • Unloading av en XREF som inneholder XREF's fjerner alle XREF's fra modellen
 • OBJ fil eksport fra MeshImport får problemer når koordinatene er veldig langt fra 0,0,0
 • Feil når 3D stereo modus er aktivert
 • Spillkontroller virker ikke i 64-bit Virtual Map
 • Ståstednavn som inneholder skandinaviske tegn produserer dårlige Collada filer
 • OBJ materialnavn kombineres
 • Eksporter geometri (areal) deler ikke importerte flater eller rør
 • Eksport til VDC Live dialogen kommer opp etter OBJ eksport
 • Material friksjon inneholder tilfeldige verdier
 • Eksport til VDC Live: Login sjekk før eksportering/opplasting
 • Solids oppdateres ikke i fremviser med mindre man ruller med musen (culling bug)
 • MeshImport blir trøblete når OBJ har store origo koordinater
 • Lukking av gruppedialog vindu med X virker ikke
 • Kalkuler solens posisjon > Aktiver skygge gjør at VDC Live eksport dialogen kommer opp
 • Kan ikke docke flytende 3D vindu
 • Aktivering av grupper fra ståsteder virker ikke
 • Eksportering av LandXML gjør ingenting
 • Feil når man åpner modell med .bat
 • Rørgeometri blir eksplodert når man eksporterer OBJ, FBX eller DAE
 • Ortofotoer av DWG modell blir feil dersom MeshImport plugin er brukt
 • Manglende overflate og vegmodell filer ignoreres

Personlige verktøy
Andre språk