Novapoint Hjälp!

Samhällsplanering

Novapoint Samhällsplanering är ett verktyg för att konstruera och skapa digitala detaljplaner i enlighet med Boverkets riktlinjer. Programmet gör det enkelt att skapa detaljplaner genom fördefinierade gränser, användnings- och egenskapsbeteckningar och ett stort symbolbibliotek

Mer information på sidan NovapointDokumentation


Egna verktyg
I andra språk